Kompetens och kvalitet är hjärtat i CWP

Byggföretaget

Vår verksamhet baseras på flera grenar: Byggservice samt om -och tillbyggnad

Med hjälp av ansvarstagande och engagerade medarbetare kommer vi att bli en av Skånes ledande byggföretag. Samtliga medarbetare har en bred och gedigen kompetens.

CWP är ett byggföretag som med kunden i fokus utför samtliga uppdrag på ett professionellt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart och effektivt sätt. Med nytänkande, motivation och engagemang upprättar vi långvariga relationer med både kunder och leverantörer.

KMA Policy

KMA-frågor är en självklar del i företagets samtliga processor. Inom vårt företag har vi en verksamhet som innehåller risker och miljöpåverkan. Därför måste vi bevaka våra riskprocesser och arbeta för att minimera vårt avtryck i miljön.

ISO

För oss är det viktigt med ordning och reda på alla nivåer i företaget. Ett byggprojekt är ett stort åtagande från både beställarens och utförarens sida. Målet är gemensamt – ett projekt som båda parter ska vara nöjda med och stolta över. För att nå dit har vi ett väl utvecklat ledningssystem för att kvalitetssäkra vårt arbete från planering och projektering fram till att garantitiden avslutas. Vi har också noggranna rutiner för hela ekonomihanteringen, vilket skapar trygghet för alla inblandade.